Promocja Comperia Bonus 5 – bonus 55 zł za konto w Alior Banku

Kampania dostępna Promocja Comperia Bonus 5
  • bonus 55 zł dla klienta, który spełni warunki promocji
  • brak opłat za prowadzenie konta
  • bezpłatne przelewy internetowe
  • 0 zł za kartę debetową i bankomaty
  • 4% na promocyjnej lokacie 2-miesięcznej dla środków od 1 000 zł do 10 000 zł
  • 4 smartfony oraz 55 smartwatchy do wygrania
  • kampania bierze udział w Promocji „WIELOzłotowe prowizje bonusowe”
Początek: 2015-11-09
Koniec: 2015-12-08
WARUNKI 85.00 PLN Prowizja naliczana za sprzedaż Konta Internetowego w Promocji Comperia Bonus 5 na następujących warunkach: a) Użytkownik od 9 listopada 2015 r. do 9 grudnia 2015 r. złoży Wniosek Internetowy, do którego link będzie udostępniony na stronie https://comperiabonus.pl/; b) do 31 grudnia 2015 r., po złożeniu ww. Wniosku Internetowego Użytkownik: – zawrze Umowę o Konto Internetowe wraz z kartą debetową do tego rachunku, – dokona co najmniej jednej płatności kartą wydaną do Konta Internetowego, – założy lokatę 2-miesięczną na kwotę minimum 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych), a maksimum 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w systemie bankowości internetowej Banku. c) Uczestnik nie może posiadać żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku otwartego po 1 stycznia 2015 r.