Program rodzina 500 plus na dziecko – świadczenie wychowawcze

Program Rodzina 500 +

Dzisiejszy artykuł z trochę innej dziedziny aczkolwiek dotyczący zarabiania. Skorzystać z niego mogą osoby posiadające dzieci. Jakie warunki trzeba spełnić i na jakich zasadach oparty jest program rodzina 500 + przedstawiamy poniżej.

 rodzina 500 plus

W piątek 1 kwietnia 2016 r. oficjalnie wystartował program Rodzina 500 +

Po kilkunastu tygodniach przygotowań, konsultacji społecznych, zmian i doprecyzowania zapisów nowej ustawy PiS o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci możemy składać wnioski 500+.
Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Program w swoim założeniu poza poprawą sytuacji polskich rodzin ma również zadanie przyczynić się do zwiększenia dzietności.

Dla kogo 500 plus ?

Prawo do świadczeń wychowawczych będzie przysługiwać na dziecko, rozumiane jako:
dziecko własne
dziecko małżonka
dziecko przysposobione (adoptowane)
dziecko znajdujące się pod opieką prawną do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.
 Świadczenie będą mogli pobierać: rodzice, opiekunowie prawni, faktyczni opiekunowie

Wysokość świadczenia  500 plus

Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 500 zł na dziecko (miesięcznie) od urodzenia aż do ukończenia 18 roku życia.
Wypłaty przysługują na:
każde drugie i kolejne dziecko
na pierwsze dziecko po uwzględnieniu dochodów rodziny:
a)  jeśli dochód na osobę nie przekracza 800 zł , (na podstawie dochodów za 2014 roku)
b) jeśli dochód na osobę nie przekracza 1200 zł, a którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne (na podstawie dochodów za 2014 roku)
Pod uwagę brane są dzieci które nie ukończyły 18 roku życia.
Przykład:
Rodzina A mająca dzieci w wieku 10 i 16 lat otrzyma gwarantowane 500 zł na drugie dziecko (starsze w tym wypadku mające 16 lat) i jeśli nie przekracza dochodu 800 zł otrzyma drugie 500 zł na pierwsze dziecko
Rodzina B mająca dzieci w wieku 10 i 20 lat nie otrzyma pieniędzy na drugie dziecko ponieważ ma więcej niż 18 lat, natomiast jeśli rodzina nie przekracza dochodu 800 zł, otrzyma 500 zł na pierwsze dziecko.
 Oficjalna strona projektu:
Wniosek za darmo do pobrania:
pobierz wniosek 500 +

wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 zł na dziecko